mamazment.sk
true

Moje novinky

Podpora podnikania na materskej s bainry
Veľa rodičov práve na rodičovskej dovolenke zistí, že teraz je priestor budovať ich sen. Nech je to čokoľvek. Ale každá mama, otec pozná, aká je realita. Práca po nociach, pri dieťatku. Nie je to ľahké, ale my rodičia sa nesťažujeme. V ceste za naším snom, podnikaním objavujeme občas prekážky. Technická stránka veci býva často aj dôvodom vzdania sa našich plánov.